October 28, 2013

HAA introduced at AMTC Virginia Beach Early on the second day of the Air Medical Transport Conference held in Virginia Beach, FL, a key group of leaders in the helicopter EMS industry gathered

October 28, 2013

Bonè bonè nan dezyèm jou nan konferans sou transpò medikal ayeryen nan Virginia Beach la, Fl, yon gwoup chèf defil enpotan nan endistri elikoptè EMS te reyini nan kad yon seminè tidejene pou