Kesyon Ak Repons

Ki sa ki se Ayiti Air Anbilans?
Ayiti Air Anbilans se yon sèvis medikal pou ijans elikoptè ki pote pasyan ki bezwen swen medikal pou ijans.

Ki moun ki se li pou?
Ayiti Air Anbilans se pou nenpòt ki pasyan ki bezwen kritik entèvansyon swen ak transpò nan yon lopital altènatif.

Ki kote li ale?
Ayiti Air Anbilans ta vole nan pifò nan Ayiti.

Kouman pou mwen konnen mwen bezwen yon transpò elikoptè?
Yon doktè, ofisye polis ki resevwa fòmasyon oswa premye repondè ijans ap deside si yon pasyan bezwen transpò elikoptè ijans yo, epi yo pral rele Ayiti Air Anbilans.

Kouman mwen ka rele pou yon elikoptè?
Se sèlman doktè, lapolis resevwa fòmasyon ak premye sekouris ijans kapab rele Ayiti Air Anbilans pou yon elikoptè nan transpòte yon pasyan. Rele 116 oswa ale nan lopital la ki pi pre ak mande doktè ou si elikoptè a ka ede w.

E si mwen pa ka peye pou vòl la?
Ayiti Air Anbilans se yon fondasyon san bi likratif ak ap travay avèk ou a detèmine yon solisyon abòdab. Ayiti Air Anbilans ap transpòte ou menm si ou pa gen okenn kapasite yo peye.

E si mwen pa ka peye lopital la kote mwen te pran?
Ayiti Air Anbilans pral sèlman transpòte ou nan yon lopital ki te aksepte ou ak aranjman pou finansye ou ki baze sou akò ki genyen ant doktè w ak anplwaye nan k ap resevwa nan lopital la destinasyon.

Èske elikoptè a pran m ‘tout kote mwen vle ale? Kiyès ki deside?
Ayiti Air Anbilans pran pasyan nan lopital la oswa etablisman pi bon ekipe ak disponib nan resevwa yo, jeneralman detèmine pa doktè a refere li nan akò avèk pasyan an. Sant apèl nou an pral konfime akseptasyon pa yon lopital k ap resevwa anvan nou ranmase pasyan an.

Èske elikoptè a pran m ‘nan peyi Etazini oswa yon lòt kote?
Nan tan sa a, Ayiti Air Anbilans sèlman ta vole ki nan Ayiti.

Kiyès ki deside ki èd mwen pral gen nan lopital la mwen te pran nan?
Ekip medikal la ki resevwa pasyan an transpò Ayiti Air Anbilans ap detèmine pi bon plan an swen disponib nan satisfè bezwen li.

Kouman m ap jwenn tounen lakay ou?
Apre tretman se konplè, pasyan yo responsab pou pwòp lakay transpò yo.

Ki sa ki swen mwen ka atann nan elikoptè a?
Ayiti Air Anbilans bay swen kritik ak klinisyen ki byen antrene ak dènye a nan teknoloji medikal, founiti ak medikaman.

Ki moun ki ta vole nan elikoptè a?
Ayiti Air Anbilans tipikman ta vole ak yon pilòt, enfimyè ak paramedik. Sa a asire nivo ki pi wo nan swen lage nan chak pasyan. Anjeneral, yon trainee EMT ayisyen se tou sou tablo.

Kisa pou mwen fè si mwen wè yon aterisaj elikoptè?
Ale andedan oswa deplase ale lwen elikoptè a osi lwen ke posib oswa omwen 50 mèt. Sa a mwatye longè a nan yon teren football. Pa gen moun ki ta dwe janm kanpe pi pre pase 50 mèt nan elikoptè a. Toujou kenbe yon distans ki san danje pou fè pou evite nenpòt ki debri k ap vole. Kenbe timoun ak bèt yo kenbe yo lwen!

Kijan mwen kapab ede pilòt la lè m wè yon elikoptè?
Rete tounen soti nan elikoptè a omwen 50 mèt ak tou kenbe tounen timoun, bèt ak lòt moun. Elikoptè a pa ka peyi jouk tout moun se yon distans ki san danje nan zòn nan ateri.

Lè se li san danje yo ale fèmen nan yon elikoptè?
Se sèlman vin fèmen nan elikoptè a si pilòt la pale ak ou dirèkteman epi li di ou li an sekirite yo fè sa. Toujou koute sa pilòt la oswa ekipaj ap di e suiv direksyon yo. Pa janm apwoche yon elikoptè lè motè a se sou.

Ayiti Air Anbilans vole 24/7?
Ayiti Air Anbilans sant apèl / telegram resevwa apèl 24/7. Sepandan akòz limit legal ak teknik, Ayiti Air Anbilans ka sèlman vole pandan fwa lajounen pou kounye a.