Konstriksyon pis elikopte a an kou

Nou vrèman kontan raboure tè pou konstriksyon nouvo pis elikoptè nou an nan Potoprens. Nou pral fè mizajou regilye sou konstriksyon an puiske nou preske fini l’.

hr-0499-643-654-0499643654027