December 2013

    Konstriksyon pis elikopte a an kou

    Nou vrèman kontan raboure tè pou konstriksyon nouvo pis elikoptè nou an nan Potoprens. Nou pral fè mizajou regilye sou konstriksyon an puiske nou preske fini l’.